Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum PCB lowerbound
Sum PCB upperbound

PCB-6 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: EPA 1668, mod.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ