Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sudanfarge (sudan I,II, III, IV) 10 µg/kg

Sudanfarge (sudan I, II, III, IV)

Analyseinfo

Pris: 3.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD