Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
T2/HT2-toksin 5,0 µg/kg

T2/HT2-toksin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD