Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetrasyklin 10 µg/kg
Oksytetrasyklin 10 µg/kg
Doksysyklin 10 µg/kg
Klortetrasyklin 10 µg/kg
Demeklosyklin 10 µg/kg

Tetrasykliner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD