Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 0,05 mg/l

TOC i vann næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: Ph.Eur.2.2.44
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: GBA-FOOD