Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trimetylamin 10 mg/kg

Trimetylamin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 11 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD