Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 10 CFU/g

Aerobe mikroorganismer i faste næringsmidler, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR 3M 01/01-09/89
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,20 log10 ; Kjøtt 0,40 log10 ; Melk 0,25 log 10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder faste matvarer