Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koagulasepositive stafylokokker 1 CFU/g

Staphylococcus absence

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK