Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
DNA Bøffel 5 mg/kg

DNA Bøffel

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Real Time PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen