Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mepikvat 0,01 mg/kg
Klormekvat 0,01 mg/kg

Mepikvat og klormekvat

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Akkreditering: Ja