Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alfa-Tujon og Beta-Tujon (sum) 0,050 mg/kg

Tujon

Analyseinfo

Pris: 7.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: Intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen