Prøvetype: Næringsmiddel > Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanillin 10 mg/kg

Vanillin i vaniljestang

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel > Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser > Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-DAD
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD