Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvepreparering samleprøve, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo