Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin E (alfa-Tokoferol) 200 mg/kg

Vitamin E (alfa-Tokoferol) høyt innhold

Analyseinfo

Pris: 1.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Benyttes i matriks med forventede høye verdier (>5000 mg/kg)
Lab: ALS UK