Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær ved 22 grader
Mugg og gjær ved 37 grader
Aerobe mikroorganismer

Mugg i luft (inneklima)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Det vil bli skrevet en inneklimarapport som gir informasjon om hvilke typer mugg som er tilstedeværende i prøven og om det kan være fuktskader som er årsaken.
Det er viktig ved en slik analyse at også uteluften prøvetas for mugg og gjær.
Ta kontakt for tilbud