Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gluten 10 mg/kg

Gluten i øl, sirup, stivelse, maltekstrakt, soyasaus, surdeig etc.

Analyseinfo

Pris: 1.590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Competetive ELISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ