Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Komponent: Rapporteringsgrense:
Laktose 10 mg/kg

Laktose (som allergen)

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-IEC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom allergentest, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Måleusikkerhet 20,8%
Lab: ALS UK