Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Komponent: Rapporteringsgrense:
Selleri 1 0,1 %

Selleri allergen kvalitativ, PCR

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Metode: PCR
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris er inklusiv DNA ekstraksjon
Prøver til allergentest må sendes i egen beholder
Lab: ALS Tondela

1 LOD