Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Komponent: Rapporteringsgrense:
Valnøtt 0,15 pg DNA

Valnøtt, kvalitativ PCR

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela