Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink 100 µg/l
Cu, kobber 25 µg/l
Fe, jern 250 µg/l
Ca, kalsium 1000 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 250 µg/l
Na, natrium 1000 µg/l
S, svovel 2500 µg/l
P, fosfor 500 µg/l

F-11 juice/melk, Mineraler og essensielle metaller i juice/melk

Analyseinfo

Pris: 1.325 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå