Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 30 µg/kg
As, arsen 20 µg/kg
Cr, krom 50 µg/kg
Mn, mangan 200 µg/kg
Zn, sink 500 µg/kg
Cd, kadmium 5 µg/kg
Cu, kobber 200 µg/kg
Ni, nikkel 50 µg/kg
Co, kobolt 20 µg/kg
Hg, kvikksølv 20 µg/kg
Mo, molybden 30 µg/kg
Fe, jern 2000 µg/kg
Se, selen 200 µg/kg
Al, aluminium 2000 µg/kg

F-12 tørre, Sporelementer og toksiske metaller i tørre næringsmidler/kosttilskudd

Analyseinfo

Pris: 1.825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå