Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 10 µg/kg
As, arsen 5 µg/kg
Cr, krom 20 µg/kg
Mn, mangan 50 µg/kg
Zn, sink 200 µg/kg
Cd, kadmium 2 µg/kg
Cu, kobber 50 µg/kg
Ni, nikkel 20 µg/kg
Co, kobolt 5 µg/kg
Hg, kvikksølv 5 µg/kg
Mo, molybden 10 µg/kg
Fe, jern 500 µg/kg
Se, selen 50 µg/kg
Al, aluminium 500 µg/kg
Ca, kalsium 10000 µg/kg
K, kalium 50000 µg/kg
Mg, magnesium 5000 µg/kg
Na, natrium 20000 µg/kg
S, svovel 20000 µg/kg
P, fosfor 20000 µg/kg
V, vanadium 5 µg/kg

F-13 ferske, Mineraler, sporelementer og toksiske metaller i ferske/utørkede næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå