Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 20 µg/kg
Hg, kvikksølv 20 µg/kg
Cd, kadmium 5 µg/kg
Pb, bly 30 µg/kg

F-14 tørre, Toksiske metaller (As,Cd,Pb,Hg) i tørre næringsmidler/kosttilskudd

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå