Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 10 µg/kg
Al, aluminium 5000 µg/kg
As, arsen 50 µg/kg
B, bor 5000 µg/kg
Ba, barium 500 µg/kg
Be, beryllium 10 µg/kg
Ca, kalsium 100000 µg/kg
Cd, kadmium 20 µg/kg
Co, kobolt 50 µg/kg
Cr, krom 200 µg/kg
Cs, cesium 10 µg/kg
Cu, kobber 500 µg/kg
Fe, jern 5000 µg/kg
Hg, kvikksølv 50 µg/kg
K, kalium 500000 µg/kg
Li, litium 500 µg/kg
Mg, magnesium 50000 µg/kg
Mn, mangan 500 µg/kg
Mo, molybden 100 µg/kg
Na, natrium 200000 µg/kg
Ni, nikkel 200 µg/kg
P, fosfor 200000 µg/kg
Pb, bly 100 µg/kg
Rb, rubidium 200 µg/kg
S, svovel 200000 µg/kg
Sb, antimon 50 µg/kg
Se, selen 500 µg/kg
Si, silisium 500000 µg/kg
Sn, tinn 200 µg/kg
Sr, strontium 200 µg/kg
Th, thorium 10 µg/kg
Ti, titan 5000 µg/kg
Tl, thallium 10 µg/kg
U, uran 10 µg/kg
V, vanadium 50 µg/kg
Zn, sink 2000 µg/kg

F-17, Metaller i fett og olje (næringsmidler)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Listen er aktuelle metaller. Pris avhenger av mengde metaller. Ta kontakt for mer informasjon
Lab: ALS Luleå