Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Maize Liberty Link (T-25) 0.01 %
Maize Yeld Gard (MON-810) 0.01 %
Soya Roundup Ready 0.01 %
Maize Roundup Ready (GA-21) 0.01 %
Maize Maximizer (BT-176) 0.01 %
Maize BT-11 0.01 %
Maize NK603 0.01 %
Maize MON 863 0.01 %
Maize MIR 604 0.01 %

GMO (genmodifiserte organismer), tredje steg, kvantifisering av andre steg

Analyseinfo

Pris: 490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Dette er steg 3. Denne kan kun bestilles som tillegg til STEG 2
Lab: ALS CZ