Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerob DIPSLIDE 35 grader per slide

Aerobe mikroogranismer på Dipslide ved 35 grader

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Dipslide
Metode: LABslide
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg