Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:

Anaerobe sporer SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg