Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
NHE (ikke-hemolytisk enteroksin)
HBL (Hemolysin)

Bacillus cereus toksin påvisning GO

Analyseinfo

Pris: 875 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GLISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD