Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10-49.000 CFU/g

E.coli i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/13-02-05
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,35
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde