Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) 2 1 CFU/ml

E.coli i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/08-06/01
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 For faste prøver
2 For flytende prøver