Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargeverdi 0,02

Fargeverdi ASTA

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Metode: ASTA 20.1:2004-10
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja