Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g

Fett Werner Schmidt i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Werner Schmidt (BS4401)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Skal ikke brukes på kondensert melk. Kan brukes på flytende fett
Lab: ALS UK