Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett
Mettede fettsyrer
Enumettede fettsyrer - cis
Enumettede fettsyrer - trans
Flerumettede fettsyrer - cis
Flerumettede fettsyrer - trans
Transfettsyrer

Fettsyreprofil, kun hovedgruppene cis/trans

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Fett: NMR, Fettsyrer: ISO 12966-2 og ISO 5509
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Mettede 3.09%, Enumettede 1.36%, Flerumettede 2.35%
De enkelte fettsyrene er i g/100g fett. Fettmengden rapporteres
Lab: ALS UK