Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fiber NDF 2 %

Fiber NDF (Hemicellulose)

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NIRS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Lab: GBA-FOOD