Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 0.1 g/100g
Aske 0.1 g/100g
Protein 0.3 g/100g
Fett 0.1 g/100g
Karbohydrater 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 12 kJ/100g
Energiinnhold - beregnet 50 kcal/100g

Næringsdeklarasjon forenklet

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK