Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett g/100g
Sukker, totalt g/100g
Glukose g/100g
Fruktose g/100g
Maltose g/100g
Laktose g/100g
Na, natrium mg/kg
Kostfiber g/100g

Nøkkelhullsanalyser

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde