Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sukker, totalt 1 01 g/100g

Sukker, totalt

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-IEC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 4,3%