Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glukose 1 0,01 g/100g
Fruktose 2 0,01 g/100g
Sukrose 3 0,01 g/100g
Maltose 4 0,01 g/100g
Laktose 5 0,01 g/100g
Galaktose 6 0,01 g/100g
Sukker, totalt 7 0,01 g/100g

Sukkerprofil (Glukose, fruktose, sukrose, maltose, laktose, galaktose)

Analyseinfo

Pris: 1.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-IEC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 5,6%
2 Måleusikkerhet 5,7%
3 Måleusikkerhet 4,7%
4 Måleusikkerhet: 13,6%
5 Måleusikkerhet: 13,3%
6 Måleusikkerhet 8,3%
7 Måleusikkerhet 4,3%