Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær, sum 1 100-490.000 CFU/g

Mugg og gjær i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 041001
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,35
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde