Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg 1 100 CFU/g
Gjær 1 100 CFU/g
Mugg 2 10 CFU/ml
Gjær 2 10 CFU/ml

Mugg og gjær i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 98
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,40 log10 ; Kjøtt 0,15 log10 ; Melk 0,25 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 For faste prøver
2 For flytende prøver