Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg
Gjær

Mugg og gjær på overflater, f.eks skyllevann flasker

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast/glass steril
Metode: Basert på NMKL 98
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Flaske skylles med 10ml sterilt vann hvorav 0.1ml sås ut. Resultatet dermed å anse som antall kolonier per ml men oppgis uten enhet
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg