Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aldrin 0.01 mg/kg
Hemolytiske bakterier aerob 0.01 mg/kg
DDT 0.02 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Endosulfan 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Heptaklor 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-beta 0.01 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Methoxychlor 0.01 mg/kg
Quintozene 0.01 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg

PESTOC, Klororganiske pesticider plantevernmidler i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Info om klororganiske pesticider og fosfororganiske pesticider
LINK TIL PDF