Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Komponent: Rapporteringsgrense:
Abamektin 0.01 mg/kg
Acetamiprid 0.01 mg/kg
Aldicarb 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg
Bendiocarb 0.01 mg/kg
Butocarboxim 0.01 mg/kg
Aerobe mikroorganismer 0.01 mg/kg
Carbendazim 0.01 mg/kg
Carbofuran 0.01 mg/kg
Carbofuran 3-OH 0.01 mg/kg
Carfentrazone 0.01 mg/kg
Chlorotoluron 0.01 mg/kg
Clofentazine 0.01 mg/kg
Clothianidin 0.01 mg/kg
Cyazofamid 0.01 mg/kg
Cymoxanil 0.01 mg/kg
Cyprodinil 0.01 mg/kg
Demeton-S-methyl 0.01 mg/kg
Desmedipham 0.01 mg/kg
Diethofencarb 0.01 mg/kg
Diflubenzuron 0.01 mg/kg
Diflufenican 0.01 mg/kg
Disulfoton 0.01 mg/kg
Diuron 0.01 mg/kg
Dodine 0.01 mg/kg
Emamektin 0.01 mg/kg
Ethiofencarb 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Famoxadone 0.01 mg/kg
Fenamidone 0.01 mg/kg
Fenhexamid 0.01 mg/kg
Fenoxycarb 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.01 mg/kg
Fenpyroximate 0.01 mg/kg
Fenuron 0.01 mg/kg
Flufenoxuron 0.01 mg/kg
Flumorph 0.01 mg/kg
Fluopicolid 0.01 mg/kg
Forchlorfenuron 0.01 mg/kg
Fosthiazate 0.01 mg/kg
Hexythiazox 0.01 mg/kg
Imazalil 0.01 mg/kg
Imidacloprid 0.01 mg/kg
Indoxacarb 0.01 mg/kg
Iprovalicarb 0.01 mg/kg
Isoprothiolane 0.01 mg/kg
Isoproturon 0.01 mg/kg
Lenacil 0.01 mg/kg
Linuron 0.01 mg/kg
Mandipropamid 0.01 mg/kg
Metamitron 0.01 mg/kg
Methabenzthiazuron 0.01 mg/kg
Methiocarb 0.01 mg/kg
Methomyl 0.01 mg/kg
Metoxuron 0.01 mg/kg
Metsulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Monolinuron 0.01 mg/kg
Monuron 0.01 mg/kg
Oxamyl 0.01 mg/kg
Pencycuron 0.01 mg/kg
Phenmedipham 0.01 mg/kg
Phorate 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.01 mg/kg
Propamocarb 0.01 mg/kg
Propaquizafop 0.01 mg/kg
Propoxur 0.01 mg/kg
Prosulfocarb 0.01 mg/kg
Pymetrozine 0.01 mg/kg
Pyraclostrobin 0.01 mg/kg
Quinmerac 0.01 mg/kg
Spinosad 0.01 mg/kg
Spirotetramat 0.01 mg/kg
Spiroxamine 0.01 mg/kg
Tebufenpyrad 0.01 mg/kg
Tepraloxydim 0.01 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.01 mg/kg
Thiabendazole 3-OH 0.01 mg/kg
Thiacloprid 0.01 mg/kg
Thiamethoxam 0.01 mg/kg
Thiodicarb 0.01 mg/kg
Thiophanate-methyl 0.01 mg/kg
Triclazole 0.01 mg/kg
Tridemorph 0.01 mg/kg
Triflumuron 0.01 mg/kg
Triflusulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Trinexapac ethyl 0.01 mg/kg
Vernolate 0.01 mg/kg

Pesticider i næringsmidler, LCMS

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/229 LC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde