Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Komponent: Rapporteringsgrense:

Rensing av næringsmidler 0.5-1 kg

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve