Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B3 (Niacin) 1 mg/kg

Vitamin B3 (Niacin) UC

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK