Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin C (Askorbinsyre) 1 10 mg/kg
Vitamin C (Askorbinsyre) 2 5 mg/l

Vitamin C (Askorbinsyre)

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom Vitamin C, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Lab: ALS UK

1 Gjelder faste matvarer
2 Gjelder flytende matvarer