Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 1 1.0 µg/100g
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 2 0.5 µg/100ml

Vitamin D3 (Kolekalsiferol) <100iu/g UC

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Gjelder faste matvarer
2 Gjelder flytende matvarer