Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.01 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum xylener 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 mg/kg tørrstoff
Sum >C5-C35 mg/kg tørrstoff
C17/pristan
C18/fytan

Petrol pack basic: BTEX og THC [OJ-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.070 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark