Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koffein 10 mg/l
Teobromin 10 mg/l
Teofyllin 10 mg/l

Alkaloider i drikkevarer

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: CSN EN 12856
Akkreditering: Ja