Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koffein 10 mg/kg
Teobromin 10 mg/kg
Teofyllin 10 mg/kg

Alkaloider i fet mat

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: CSN EN 12856
Akkreditering: Ja